POLÍTICA DE COOKIES

Benvingut a la Política de Cookies del nostre lloc web www.gaudiexhibitioncenter.com (Des d’ara “GAUDÍ”). L’informem que, juntament amb la present Política de Cookies, els Termes i Condicions de venda i la política de privacitat governen la relació entre GAUDÍ i l’usuari:

El terme “GAUDÍ”, “nosaltres”, “ens”, “la nostra / o” i l’ús de la primera persona del plural, es refereix a la titular del lloc web, Expertus GESTIÓ D’ACTIUS TURÍSTICS, S.L, el domicili social està Gran Via Carles III nº 62-64, de Barcelona (C.P. 08028), Espanya, i amb N.I.F. nº B67209437. el terme “Vostè” i “Vè.” Es refereix a l’usuari o visitant del nostre lloc web.

En aquest lloc web utilitzem cookies, que són petits fitxers de text amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc, el principal objectiu és millorar la seva experiència en el lloc web. A continuació, més informació sobre les cookies:

Què és una cookie?

Una cookie és un petit fitxer de text que el lloc web col·loca a l’ordinador, telèfon o qualsevol altre dispositiu, amb informació sobre la seva navegació en aquest lloc. Les cookies són necessàries per facilitar la navegació i fer-la més amigable, i no danyen el seu ordinador. Si bé en la present política s’utilitza el terme general de cookie, ja que és el principal mètode de “emmagatzematge local”. En aquest sentit, tota la informació inclosa en aquesta secció és aplicable igualment a aquest “emmagatzematge local”.

Per a què s’utilitzen les cookies en aquesta web?

Les cookies són una part essencial de com funciona el nostre lloc web. L’objectiu principal de les nostres cookies és millorar la vostra navegació.

Per a què NO s’utilitzen les cookies en aquest lloc web?

Nosaltres no emmagatzemem informació sensible d’identificació personal com l’adreça, la contrasenya, etc., en les cookies que utilitzem.

Qui utilitza la informació emmagatzemada en les cookies?

La informació emmagatzemada en les cookies del nostre lloc web és utilitzada exclusivament per GAUDÍ.

Com puc evitar l’ús de cookies en aquest lloc web?

Si l’usuari prefereix evitar l’ús de cookies en aquest lloc web tenint en compte el descrit en punts anteriors, en primer lloc, desactivar en el seu navegador l’ús de cookies i, en segon lloc, eliminar les cookies guardades en el vostre navegador associades a aquest lloc web. Aquesta possibilitat d’evitar l’ús de cookies pot ser duta a terme per l’usuari en qualsevol moment.