TERMES I CONDICIONS DE VENDA

Benvingut al nostre lloc web. Si us plau, llegiu atentament els Termes i Condicions continguts en aquest document. Si continua navegant i utilitzant aquest lloc web, està acceptant complir amb i estar obligat pels següents Termes i Condicions de Venda, que, juntament amb la nostra Política de privacitat i Política de galetes governen aquest lloc web.

1.- DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es faciliten les següents dades; l’empresa titular del lloc web és Expertus GESTIÓ D’ACTIUS TURÍSTICS, S.L. (En endavant “Expertus” o “GAUDÍ” indistintament), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46410, Foli 79, Secció 8, Full 519.062, amb domicili social a Gran Via Carles III nº 62-64, de Barcelona (CP 08028), Espanya, i amb NIF nº B67209437.

El terme “nosaltres”, “ens”, “la nostra” i l’ús de la primera persona del plural, es refereix a GAUDÍ.

2.- USUARIS:

El terme “vostè”, “els seus”, “la seva” o “usuari”, es refereix al visitant que accedeix a la nostra pàgina web, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions aquí reflectits. Ens referirem a l’usuari com “visitant” un cop aquest hagi realitzat la compra de les entrades i visiteu el museu.

L’usuari entrant a aquest lloc web, podrà informar-se sobre l’obra de Gaudí, així com realitzar la compra de les entrades per accedir a l’espai museístic i contemplar les obres de Gaudí, fins i tot conèixer a l’artista en persona, visitant virtualment la Cripta de la Colònia Güell.

3.- ÚS DEL PORTAL:

Aquest lloc web s’ofereix de manera gratuïta, “quan sigui possible”, i “tal com està”. GAUDÍ es reserva el dret de restringir, suspendre o cancel·lar, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés al lloc web, a una part de la mateixa o a qualsevol funcionalitat específica incorporada a la pàgina. Així mateix, GAUDÍ es reserva el dret a retirar lliurement qualsevol contingut allotjats en ella.

L’usuari s’obliga a fer ús correcte del lloc web de conformitat amb la Llei i els presents Termes i Condicions. L’usuari respondrà davant GAUDÍ o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència d’aquesta obligació i / o podrà constituir un delicte.

Queda expressament prohibit l’ús del lloc web amb fins lesives de béns o interessos de GAUDÍ o de tercers o que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de GAUDÍ o de tercers.

L’ús d’aquest lloc web està subjecte a les següents condicions d’ús:

 • El contingut de les pàgines d’aquest lloc web és per a la seva informació i ús general, així com per a la venda d’entrades. Està subjecte a canvis sense previ avís.
 • Ni GAUDÍ ni cap tercer ofereix cap garantia pel que fa a l’exactitud, puntualitat, rendiment, integritat o adequació de la informació i els materials trobats o oferts en aquest lloc web per a qualsevol propòsit en particular. A efectes aclaridors, un cop es formalitzi el contracte amb l’usuari d’acord amb la clàusula 6 següent, GAUDI garanteix l’exactitud, puntualitat, rendiment, integritat i adequació de l’entrada comprada.
 • L’ús de qualsevol informació o materials continguts en aquest lloc web és sota el seu propi risc, per a això GAUDÍ no es fa responsable. Serà la seva responsabilitat per garantir que qualsevol producte, servei o informació disponible a través d’aquest lloc web s’adeqüi a les seves necessitats específiques. Tot això sense perjudici, de les obligacions de GAUDI posteriors a la formalització del contracte amb l’usuari d’acord amb la clàusula 6 següent.
 • De tant en tant, aquest lloc web també pot incloure enllaços a altres llocs web. Aquests vincles es proporcionen per motius de comoditat per proporcionar més informació. Això no vol dir que estiguem d’acord amb el lloc web (s). No tenim cap responsabilitat sobre el contingut del lloc web vinculat (s). El sub-domini de venda d’entrades es considerarà, a tots els efectes, part d’aquest lloc web.
 • Vostè no pot crear un enllaç a aquesta pàgina des d’un altre lloc web o document sense notificar GAUDÍ prèviament i per escrit.
 • Tota la informació que es faciliti per l’usuari a través del formulari de venda d’entrada / s del lloc web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a GAUDÍ perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari.

El nostre lloc web està adaptat per al seu ús en dispositius mòbils, de manera que és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del lloc web o als dels diferents websites.

4.- POLÍTICA DE PRIVACITAT:

En GAUDÍ ens prenem molt seriosament la protecció de les seves dades personals, és per això, que recomanem encaridament que llegeixi la nostra Política de Privacitat.

https://www.gaudiexhibitioncenter.com/ca/politica-de-privacitat/

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis fonts (en endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual o industrial de GAUDÍ o té l’autorització del titular dels drets de propietat intel·lectual o industrial, sense que puguin entendre cedits a qualsevol usuari sobre els drets d’explotació reconeguts per la normativa vigents en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, llevat dels que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web.

Les marques, noms comercials, o signes distintius són titularitat de GAUDÍ o té l’autorització del titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que pugui entendre que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials, signes distintius i / o qualssevol altres drets. No s’ha d’interpretar, en cap cas, que algun dels continguts d’aquest lloc web pugui significar la concessió d’alguna autorització o dret a utilitzar alguna de les marques comercials incorporades a la pàgina. El seu ús, fora del que preveu aquests Termes i Condicions, queda estrictament prohibit. GAUDÍ defensarà els seus drets de propietat intel·lectual o industrial amb el màxim rigor que permeti la llei.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de GAUDÍ. Especialment, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment.

Està prohibit reproduir tot o en part del lloc web amb fins de lucre comercial, així com modificar els seus continguts de qualsevol manera o incorporar aquests a cap altre treball, publicació o pàgina web, sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de GAUDÍ.

6.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE:

La present informació i els detalls continguts en aquest lloc web no constitueixen una oferta de venda, sinó una oferta per comprar-nos la / es entrada / es. No constitueix un contracte vinculant fins a la nostra acceptació. Quan faci la comanda de més d’una entrada, en la seva comanda s’inclourà una sèrie d’ofertes per cada servei de forma individual.

Vostè fa una oferta per adquirirnos una entrada (la seva “Comanda”) completant el procés per fases del lloc web, tal com s’explica a continuació:

 • Feu clic al botó “Tiquets” a la part superior dreta de la pàgina.
 • Feu clic al botó “Comprar” a la part inferior dreta de la pàgina.
 • Seleccioneu el nombre de persones i entrades que desitja i faci clic a “Continua”.
 • Bescanviï els promocions, si escau, i feu clic a “Continua”.
 • Introdueixi les seves dades personals, així com les dades de la targeta de crèdit per a pagar, i feu clic a “Pagar”.
 • Un cop seleccioni l’opció “Pagar” serà redirigit a la plataforma de l’entitat financera. Seguiu les instruccions de pagament. Quan es finalitzi el procés de compra rebrà un correu amb les entrades.
 • Un cop hagi rebut la / es entrada / es podrà, o bé imprimir-la / so descarregar-la / s en el seu telèfon mòbil, haurà portar-les de qualsevol de les dues maneres el dia de la visita, ja que és necessari el codi QR que està en les mateixes. La seva tiquet serà, o bé el document imprès, o el document que aparegui en pantalla, havent de mostrar-lo a l’entrada abans de realitzar la visita.

7.- OBLIGACIONS DE L’USUARI DURANT LA VISITA:

L’adquisició de la / es entrada / es comporta l’obligatorietat del compliment d’una sèrie de requisits per l’usuari, en trobar-se en un espai museístic, l’adquisició de les mateixes comporta la plena acceptació de la normativa del Museu Diocesà de Barcelona.

Així mateix:

 • El visitant ha de tenir un comportament correcte i vestir adequadament durant la visita.
 • El visitant ha de conservar l’entrada al llarg de la visita.
 • Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult que es responsabilitzi.
 • El visitant haurà avenir-se a les indicacions del personal d’atenció del museu i del personal de seguretat.
 • El visitant procurarà no fer servir el telèfon mòbil dins del museu, i utilitzar un volum de veu baix per gaudir millor de la col·lecció i respectar els altres visitants.
 • Si el visitant tingués qualsevol consulta, així com qualsevol suggeriment que es cregui oportuna, ha de dirigir-se al personal d’atenció al públic.

Per assegurar la conservació de les obres d’art i la seguretat dels visitants no es permet:

 • Realitzar fotografies ni filmacions de vídeo amb flash. Tampoc està permès utilitzar trípode ni pals per selfies. Així mateix, s’informa que per a fotografies amb finalitat comercial s’ha de sol·licitar un permís a la Direcció del museu.
 • Fumar, menjar ni beure dins el recinte del museu.
 • L’entrada d’animals domèstics, excepte gossos d’assistència.
 • L’entrada de bosses, motxilles o paquets de més de 20 x 20 cm i tampoc la introducció de paraigües o objectes punxants i tallants.
 • L’ús de cadires plegables ni bastons tipus cadira o similars dins de les sales, sense autorització.
 • Tocar les obres d’art, els seus suports, les vitrines i la retolació informativa.

S’informa als usuaris que la capacitat del recinte és limitada i ens reservem el dret d’admissió.

8.- NEGATIVA A TRAMITAR UN SERVEI:

Reservat el dret de suspendre temporalment o indefinidament les funcionalitats d’aquest lloc web en qualsevol moment i / o a treure o modificar qualsevol material o contingut. Encara que farem el possible per tramitar sempre totes les entrades, pot haver circumstàncies excepcionals (segons el que es recull en la clàusula 13 següent) que ens obliguin a rebutjar la compra de la / es entrada / es. No serem responsables davant vostre o davant de qualsevol tercer pel fet de rebutjar la compra de la / es entrada / es, treure o modificar qualsevol material o contingut del lloc web.

9.- POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:

La entrada pot ser utilitzada per vostè durant 1 any des del dia de la compra de la / es mateixa / es.

Si per algun motiu l’usuari no pogués accedir al museu amb la entrada adquirida a través d’aquest lloc web, podrà decidir entre triar un altre dia de la seva preferència o bé podrà tornar la entrada, sempre que es doni alguna d’aquestes circumstàncies:

 • Si hi ha alguna incidència amb l’accés al museu o hi ha aforament complet, en aquest cas es procedirà a la devolució íntegra de l’import de la entrada.
 • En el cas que no es pugui accedir a un dels espais del museu, podrà decidir si vol realitzar la visita un altre dia en què l’espai afectat ja no ho estigui.

La devolució de l’import serà realitzada pel mateix mètode que hagi estat utilitzat en el mètode de pagament (efectiu, targeta, etc.).

10.- PREU I PAGAMENT:

El preu de la / es entrada / es serà el que s’estipuli en cada moment al nostre lloc web, excepte en cas d’error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina són correctes, poden produir-se errors. Si descobríssim un error de la / es entrada / es que vostè ha contractat, l’informarem el més aviat possible i li donarem l’opció de re-confirmar al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si no aconseguim posar-nos en contacte amb vostè, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades. No estarem obligats a vendre-li la / es entrada / es al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li haguem enviat la / es entrada / es al correu electrònic, havent-se confirmat la comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de forma raonable per vostè com a preu incorrecte. Els preus del lloc web inclouen IVA. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però (excepte en aquesta suspensió) els possibles canvis no afectaran la / es entrada / es ja adquirida / s.

11.- COMUNICACIONS PER ESCRIT:

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

12.- NOTIFICACIONS:

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar preferiblement a través del nostre correu electrònic soporte@gaudiexhibitioncenter.com . D’acord amb el que disposen les clàusules precedents, la / es entrada / es els seran enviades al correu electrònic facilitat en la presa de dades en realitzar la compra de la / es entrada / es. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic.

13.- ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL:

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’aquests Termes i Condicions, la causa es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran en especial (sense limitació) el següent:

 1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 4. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 5. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions del govern on es trobi el museu o altres governs i que afectin al museu o al lloc.

S’entén que la nostra obligació de compliment en virtut d’aquests Termes i Condicions quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri aquest període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut d’aquest document tot i la Causa de Força Major.

14.- MODIFICACIONS:

Reservat el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquest lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en aquest lloc web.

15.- GENERALITATS:

Perseguirem l’incompliment dels presents Termes i Condicions, així com qualsevol utilització indeguda nostre lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

16.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre nosaltres i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de l’usuari.