ALBRECHT DÜRER, LA PASSIÓ PETITA

Albercht Dürer va néixer a la localitat Alemanya de Nuremberg l’any 1471 en una família d’origen hongarès. Amb 15 anys es va convertir en deixeble de Michael Wolgemut on coneixerà les tècniques de la xilografia i l’edició que l’art havia utilitzat fins aleshores, iniciant un camí cap a l’emancipació de les tècniques tradicionals d’aquell període. La invenció de la impremta i la influència de l’artesania seran els elements més importants dels dots artístics de Dürer així com el seu interès pels gravats. No obstant també va destacar per ser un gran pintor en oli i aquarel·la.

 

Al Gaudí Exhibition Center, podràs gaudir d’una sèrie de gravats monocromàtics en petit format amb motiu de la Passió de Crist. Aquest conjunt es va publicar per primera vegada en 1513, com a part d’un llibre de pàgines soltes amb un total de setze estampes. Les dimensions d’aquestes estampes varien entre 115 mm i 120 mm de llarg per 75 mm d’ample. Aquestes dimensions son conseqüència, no només a les capacitats del paper de l’època, sinó també a la tècnica utilitzada, la punta seca sobre làmines de coure en les quals es fa el dibuix aplicant incisions amb burí. En aquest cas, Dürer va utilitzar un burí de punta molt fina aconseguint aquesta quantitat de detalls en miniatura. Un dels aspectes a destacar d’aquesta tècnica és que no permet la reproducció seriada del gravat, ja que el coure es desgasta amb la pressió que s’exerceix en ell a l’hora de fer l’estampa. Tot i així, aquesta tècnica és l’única que permet la precisió que aconsegueix Dürer.

 

El relat sobre La passió de Crist, il·lustra els successos previs al sant sopar, la mort i la resurrecció de Crist. Aquest motiu iconogràfic ha estat il·lustrat innombrables vegades en la història de l’art i sol tenir un esquema de motius i escenes molt marcat. Aquest esquema es seguit per Dürer dotant-lo d’una nova personalitat i expressió.

El relat s’inicia amb la figura de Crist com a Home dels dolors, gravat al qual li segueix un Crist en el mont de les oliveres també anomenat popularment l’hort de Getsemaní, on Jesús va orar abans de ser arrestat. A continuació, observem el prendiment de Crist, on Dürer ens mostra una escena caòtica pràcticament de batalla, seguida de Crist front Caifás i Crist davant Pilato. La flagel·lació, se’ns mostra com una escena violenta, amb un Crist vulnerable i moribund, de la mateixa manera que l’escena de la coronació d’espines o el Ecce Homo. Aquestes escenes precedeixen els moments previs a la crucifixió i als successos anteriors a ella, així com els posteriors, la Lamentació, l’Enterrament de Crist, el Descens de Crist als Llimbs i la Resurrecció.

La sèrie finalitza amb un gravat que fa referència a Sant Pere i Sant Joan a la porta del temple. Cal destacar que aquest gravat ha suscitat dubtes i controvèrsia en l’àmbit de l’estudi de la història de l’art. Erwin Panofsky, un important historiador de l’art, considerava que es tractava d’una estampa que va servir per a quadrar els plecs de quatre fulles o bé per a començar una sèrie entorn dels Fets dels Apòstols. No obstant això, aquest original no apareix en les reproduccions posteriors de l’obra. Doncs, tal com s’ha esmentat prèviament, els recursos de reimpressió del gravat en coure són escassos, ja que es va desgastant la làmina a mesura que es reutilitza.

 

La passió petita és, en definitiva, un homenatge a la figura de Crist que ressalta el caràcter espiritual i la dignitat del personatge. Dürer mostra una figura de Crist molt més humana, vulnerable, i al mateix temps plena de majestuositat en els moments de glòria. Veiem en Dürer un canvi en la representació del personatge que segueix als conceptes bàsics del nou corrent religiós que corre per Nüremberg i els territoris germànics: el protestantisme. Així mateix, en aquesta exposició es pot apreciar la minuciositat d’un gran artista que mostra una elevada perfecció en una tècnica innovadora.


Si voleu conèixer més aspectes que envolten aquestes obres, a l’exposició de Dürer: Mestre del Reinaixement podreu gaudir de l’últim gravat exclusiu a les sales del Museu Diocesà-Gaudí Exhibition Center juntament amb la resta de gravats originals. A més a més, amb la mateixa entrada també podreu visitar la resta d’obres de Dürer ubicades al Reial Cercle Artístic i la Sala Capitular de la Catedral de Barcelona.

Leave a Reply